Upcoming Events

  No events to show
EU Life Long Learning Programme logo

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Archives

Page in construction!

Publications

EVTZ Centre of Excellence, European University Viadrina

 • Krzymuski, Marcin/Kubicki, Philipp: EVTZ-2.0Neue Chance für die grenzübergreifende Zusammenarbeit öffentlicher Einrichtungen?, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2004, p. 1338
 • Krzymuski, Marcin/Ulrich, Peter: Optimale Rechtsform für ein grenzüberschreitendes Logistiknetzwerk, 2014
 • Krzymuski, Marcin/Ulrich, Peter: Does the European Grouping of Territorial Cooperation enhance Governance in cross-border regions? An actor-centered study on motives of regional actors, 2015 (in progress)
 • Ulrich, Peter: Economic Development and Crosslinking of knowledge in the Pyrenees: A case study on structural change in a “Technological Triangle” based on the creativity theory by Richard Florida, 2012
 • Ulrich, Peter: „Cross-Border Institutionalization enhancing European Integration on the regional layer? The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) as a new player in the EU Multilevel Governance”, 2015 (in progress)

Université Savoie Mont Blanc

 • ‘Entreprisation diffuse’ et territoires en Russie : quelques considérations théoriques, Texte au sein des Mélanges en l’honneur du professeur Claude Courlet, Editions L’Harmattan, pp. 203 – 220Brunat E., 2014
 • Cosmopolitisme et réaction : le triangle Allemagne-France-Italie dans l’entre-deux-guerres, Dir. Ute Lemke, Massimo Lucarelli, Emmanuel Mattiato. Préface Georges-Henri Soutou, Chambéry, Editions Université Savoie Mont Blanc – Laboratoire LLSETI, 2014No Borders: Immigration and the Politics of Fear, Dir. Emma Bell, Chambéry, Editions Université Savoie Mont Blanc, 2012
 • De part et d’autre des Alpes. Chancelleries et chanceliers à la fin du Moyen Age, Dir. Guido Castelnuovo, Olivier Mattéoni,Chambéry, Editions Université Savoie Mont Blanc, 2011
 • Integrated Cross-Modular Learning Programme in Business and Public Administration: towards oriented regional programme2 volumes, 490 p. and 332 p., I. Kant State University of Russia Publishing House, Kaliningrad, Russia, Brunat E. and alii (eds), 2007

Association of Development and Regional Co-operation OLZA

Books

 • Kowalski, M., (2004), Śląsk Cieszyński po obu stronach Olzy, Kraków, Bezdroża, 144 s.
 • Kowalski, M., (2009), Śląsk Cieszyński po obu stronach Olzy, Kraków, Polska Turystyczna, 144 s.

Scientific articles

 • Olszewski, M., (2011), Rola Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (polskiego partnera umowy pod nazwą Euroregion Śląsk Cieszyński) w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w: Marek, T., Szopa, A. (red.), Innowacyjne zarządzanie Organizacjami, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 75-92.
 • Olszewski, M., (2011), The political problems of Polish-Czech cross-border cooperation in the Śląsk Cieszyński (Cieszyn Silesia Region), in: Wassenberg, B., Beck, J., (dir.), Vivre et penser la coopération transfrontalière (Volume 4) : les régions frontalières sensibles, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, p. 259-270.
 • Olszewski, M., (2011), European cooperation as a contribution to EU-integration. The example of the Euroregion Śląsk Cieszyński (CieszynSilesia), in: Wassenberg, B., Beck, J., (dir.), Living and Researching Cross-Border Cooperation (Volume 3) : The European Dimension, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, p. 269-282.
 • Olszewski, M., (2009), Euroregion Těšínské Slezsko jako příklad polsko-české přeshraniční spolupráce, w: Kaszper, R., Małysz, B. (red.), Poláci na Tusku v letech 1920-2010, Český Těšín, Kongres Poláků v České republice, s. 94-102.

Brochures

 • Kuta, M./Herman, J./Kasperek, B./Olszewski, M., (2011), Polsko-czeskie spotkania branżowe, Jastrzębie-Zdrój, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 40 s.
 • Nowak, A./Olszewski, M., (2010), Strefa Schengen i inne możliwości rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Raport z konferencji tematycznych zrealizowanych 26 i 27 października 2009 roku w Jaworzu i Jastrzębiu Zdroju, Cieszyn, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”/Interfon Sp. z o.o., 24 s.
 • Olszewski, M./Kasperek, B./Strnad, M./Kolčárek, P., (2010), Produkt turystyczny krok po kroku – instrukcja przygotowania transgranicznego produktu turystycznego, Cieszyn – Třinec, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie/Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, 46 s.
 • Olszewski, M., (2009), Koncepcja powstania międzynarodowego ośrodka doradczo-szkoleniowego EuroInstytutu PL-CZ, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”/Interfon Sp. z o.o., 24 s.
 • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy regionalnej „Olza” – polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński-Tešinské Slezsko (1998-2010), (2011), Cieszyn, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, 40 s.

Papers

 • INTERTURISM – Wspólna strategia rozwoju turystyki w Beskidzie Śląskim i Śląskomorawskim, (1999), Cieszyn, Stowarzyszenie Rozwoju i Wspołpracy Regionalnej „Olza”/Regionalni sdruženi pro česko-polskou spolupraci Těšinskeho Slezska, ?? s.
 • Olszewski, M., (2010), Produkty turystyczne Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko, Cieszyn, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, 65 s.
 • Olszewski, M., (2008), Produkty turystyczne Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko, Cieszyn, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, 72 s.
 • Olszewski, M., (2008), Program Partnerskiej Współpracy Gmin Jasienica-Petřvald na lata 2007-2013, Cieszyn-Jasienica, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, 150 s.
 • Rozwój współpracy centrów informacji na Śląsku Cieszyńskim (Pakiet promocyjny Śląska Cieszyńskiego), (2005), Jablunkov, Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej/Regionalni rada rozvoje a spoluprace se sidlem v Třinci, 40 s.
 • Wiglasz, O./Olszewski M., (2007), Koncepcja funkcjonowania transgranicznego systemu współpracy sieciowej INFOREG w Euroregionie Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko, Cieszyn, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, 74 s.
 • Wiglasz, O./Olszewski, M., (2007), Koncepcja strategii działalności Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko 2007-2013, Cieszyn, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, 61 s.

Subject matter of courses organized by Association of Development and Regional Co-operation “Olza”:

 • cross border project management – from idea to realization;
 • good practices in cross border project management;
 • creating and developing of quality tourism products;
 • waste management in cross-border interpretation;
 • economic activity abroad – from a to z;
 • environmental protection – challenges and opportunities;
 • cross-border labour market

www.transfrontier.eu